Moody’s’in Ekonomik Rasyonaliteden Uzak Not Kararı

Not indirim kararının ekonomiye ilk yansımaları nasıl oldu? Moody’s’in not indirim kararının ekonomik temelleri neden zayıf? Türkiye’nin bu aşamadan sonra notu geri kazanmak için atması gereken adımlar nelerdir?

Suriye Krizi Bağlamında Hizbullah’ın Medya Stratejisi

Analizde, Hizbullah’ın bir yandan silahlı gücüyle Suriye’deki çatışmalara müdahil olurken diğer yandan medya araçları vasıtasıyla kamuoyunu nasıl inşa etmeye çalıştığı ortaya konulacak.

Ru’ye Türkiye Dergisi İran Dosyasıyla Yayında!

Ru’ye Türkiye’nin yeni sayısı Türkiye ve Ortadoğu siyasetinin anlaşılmasına kayda değer bir katkı olarak raflardaki yerini aldı.

Türkiye-Suudi Arabistan İlişkileri: Dönüşen Ortadoğu’da İşbirliğine Dayalı Bir Yaklaşım

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Sayın Adil el Cubeyr’in katıldığı panelde, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın güvenlik, ekonomik ve bölgesel siyaset alanlarındaki işbirliği değerlendirildi.

Dünyada Arındırma Politikaları ve Devletin FETÖ’den Arındırılması

Dünyada örgütlü bir şekilde suça ve ihlale bulaşan kamu görevlilerinin devletten arındırılmasında kullanılan yöntemler nelerdir? Devletin FETÖ’den arındırılmasında bu yöntemlerden hangisi uygulanmakta ve nasıl bir politika izlenmektedir? Devletin FETÖ’den arındırılmasında bundan sonra atılacak adımlar neler olmalıdır?

Insight Turkey Dergisinin Son Sayısı Suriye Dosyasıyla Yayında!

SETA tarafından yayınlanan ve alanında dünyanın en itibarlı dergileri arasında bulunan Insight Turkey yeni sayısı, Suriye Krizi kapak dosyasıyla, alanlarında saygın uzmanların kaleme aldığı yorum, makale ve kitap değerlendirmeleriyle okuyucuların ilgisine sunulmuştur.

Libya'da DAİŞ

Bu analizde DAİŞ terör örgütünün Libya’da ortaya çıkışı, güç kazanması, mevcut durumu, örgütle yürütülen mücadele ve örgütün Libya için yerel, bölgesel ve uluslararası dengeler bağlamında nereye tekabül ettiği değerlendirilmektedir.

SETA’dan 15 Temmuz Kitabı: The Triumph of Turkish Democracy

Kitabın amacı, Türkiye’ye karşı oluşan önyargı ve yanlış anlaşılmanın o gece yaşanan olayları ve sonrasında yaşanan gelişmeleri analiz ederek ortadan kaldırmaktır.

Alman Vatandaşlık Rejimi ve Almanya’da Yabancı Hakları

Bu çalışma Almanya’daki göçmen ve yabancıların vatandaşlık hakları ile Almanya’nın bu gruplara karşı politikalarını, genelde Avrupa ve özelde Almanya’daki siyasal ve toplumsal değişimleri de göz önüne alarak incelemektedir.

Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası

Suriyelilerin eğitimi noktasında özel bir hassasiyete sahip olan SETA bu çalışmasında, hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin kaderinde kayıp nesillerin oluşmaması için izlenmesi gereken yol haritasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin Savunma Reformu

Bu analizle, TSK’nın değişim ve dönüşüm sürecindeki düşünsel faaliyetlere, planlama ve tedarik perspektifinden katkı sunulması amaçlanmıştır.

Türkiye'deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası

Etkinliğimizde Türkiye’deki Suriyelilerin eğitimi konusundaki fırsat ve zorluklar ele alındı.

5 Soru: Fırat Kalkanı Operasyonu

Temel olarak Fırat Kalkanı Operasyonu iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada Cerablus kentinin batı ve güneyindeki bölgeler ele geçirilerek kent kuşatılmıştır. Operasyonun ikinci aşamasında ise nihai olarak kent merkezine girilmiştir.

Fırat Kalkanı Harekatı

Sınır güvenliğini sağlamak, terör tehdidini bertaraf etmek ve yeni mülteci akınlarının önüne geçmek amacıyla düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı’na giden süreç SETA’nın hazırladığı infografikte.

TSK’nın Reformu: Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü İçin Bir Yol Haritası

Bu analizin amacı; milletin çıkarlarını korumak maksadıyla millet tarafından silahlandırılan silahlı gücün, gözetim ve denetimine yönelik ihdas edilmesi gereken mekanizmaların oluşturulması aşamasında atılması gereken adımlara ışık tutmaktır.

15 Temmuz Darbe Girişiminde Medya

Analiz, 15 Temmuz Darbe Girişimine dahil olan radyo, televizyon, gazete, sosyal medya, güvenlik kameraları, akıllı telefonlar ve selalar gibi iletişim kanallarını toplumsal etkileriyle birlikte sorgulamaktadır.

15 Temmuz Darbe Girişimi Toplumsal Algı Araştırması

Rapor, demokrasi nöbetlerine katılımın yüksek olduğu illerdeki dokuz meydanda 18-24 Temmuz tarihleri arasında 146 kişi ile gerçekleştirilen saha araştırması içermektedir.

FETÖ ve PKK’nın Lider Kadrolarının Tasfiyesinin Terörle Mücadeleye Katkıları

Lider kadronun tasfiyesi terör örgütlerine karşı mücadelede etkili bir strateji midir? Lider tasfiyesinin FETÖ ile mücadelede etkileri ne olur? Bu yaklaşım PKK ile mücadelede de uygulanabilir mi?

Darbenin Harekat Planı ve Cuntacı Terörle Mücadele

Analiz 15 Temmuz cuntacı darbe girişiminin harekât planı ve bu harekât planını üreten zihniyeti inceleyip, kısa ve uzun vadeli tedbirler tavsiye ediyor.

 

Videolar

Musul'un Kaderi Türkiye'yi Doğrudan Etkileyecek

29 Eylül 2016 Perşembe | Video | Burhanettin Duran

Yeni Analiz ve Raporlar

 
SETA
;