Syriza’nın Zaferi Sonrası Yunanistan’ın AB Süreci

2008 küresel ekonomik krizi sonrası Yunanistan’ın ekonomik durumu nasıl gelişti? Syriza zaferinin Yunanistan ekonomisine katkıları hangi yönde olacak? Syriza zaferi sonrası Yunanistan-AB ilişkilerinin geleceği nasıl şekillenecek?

Türkiye İçin Başkanlık Sistemi: Demokratikleşme, İstikrar, Kurumsallaşma

Türkiye’de siyasal sistem değişimine niçin ihtiyaç duyulmaktadır? Başkanlık sistemine yöneltilen eleştirilerin temel argümanları nelerdir?

İran ve Batı Arasında Nükleer Mutabakat Jeopolitik Karmaşa

Analiz, P5+1 ülkeleri ve İran arasındaki uzlaşının arka planını, çetrefilli noktalarını ve muhtemel sonuçlarını ele alıyor.

Türkiye İçin Başkanlık Sistemi: Demokratikleşme, İstikrar, Kurumsallaşma

Bu çalışma başkanlık sistemini olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirerek, Türkiye için uygun bir başkanlık modeli ortaya koymayı amaçlamaktadır.

SETA Washington Burslu Staj Programı

SETA İstanbul Sosyal Bilimler alanında Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonuna katkıda bulunmak amacıyla 19 Temmuz – 30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Seta Washinton DC’de bir staj programı düzenleyecek.

Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Uyumu: Özerklik Miti

Analiz, Türkiye’de yeniden yapılandırılan yerel yönetimlerin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyumunu analiz etmeyi amaçlıyor.

Türk Dış Politikası Yıllığı 2013

Arap Devrimleri ile başlayan bölgesel istikrarsızlığın yeni güvenlik riskleri oluşturması nedeniyle 2013 yılı Türkiye dış politikası açısından gerilimli geçti.

 

Videolar

100. Yılında 1915 Olayları ve Türkiye Ermenistan İlişkileri

17 Nisan 2015 Cuma | Video | Murat Yeşiltaş

Yeni Analiz ve Raporlar

 
SETA
;