Küresel Finansal Mimari ve Merkez Bankacılığına Yeni Yaklaşımlar

Panelde enflasyon hedeflemesi rejimi ve istihdam-büyüme dostu merkez bankacılığı çerçevelerinin kalkınma süreçlerine etkileri ve Türkiye'de uzun vadede gündeme gelebilecek yeni yaklaşımlar tartışılacak.

Laiklik Serüveninin Neresindeyiz?

Laiklik kavramı uzun süre elitlerin "iktidar mücadelesini" yansıtmak gibi bir fonksiyonu üstlendi. Bu yüzden de geçmişin "ağır yükünü" taşımakta.

Avrupa İslamofobi Raporu 2015 Sunumu

SETA, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nda, 3 Mayıs 2016 tarihinde “2015 Avrupa İslamofobi Raporu”nun sunumu vesilesiyle bir panel düzenliyor.

PKK Terörünün Yeni Dinamikleri: Radikalleşme ve Şehir Çatışması

Analiz, PKK terörünün değişen karakterine dair bütüncül bir resim sunmayı hedefliyor.

Sınırları Aşan Terör: PKK-PYD-YPG

Panelde, 2011 yılını takip eden süreçte Suriye İç Savaşının ortaya çıkardığı güvenlik merkezli yeni dinamikler ve bu dinamiklerin bölgesel ölçekte PKK, PYD ve YPG'yi nasıl bir dönüşüme uğrattığı tartışıldı.

Türkiye’nin Enerjide Merkez Ülke Olma Arayışı

Türkiye’nin enerjide merkez ülke olma durumunun bütün hatları ile analiz edilebilmesi adına, bölgedeki enerji arz eden seçilmiş bazı ülkelerle Türkiye’nin ilişkilerinin incelenmesi gerekli görülmüştür.

Dünyada Başkanlık Sistemi Uygulamaları [2. Baskı]

Raporda, başkanlık sisteminin parlamenter sistemden ayrılan yönleri, devlet yönetiminde farklılaşan ve ortaklaşan noktaları, seçilmiş bazı ülke örnekleri üzerinden ele alınmıştır.

İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi, Yapısı ve Geleceği

İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) yeniden yapılandırılmasının etkileri nasıl oldu? Uluslararası krizlere İİT nasıl bir yaklaşım sergiledi? İİT’nin kendi içindeki ihtilaflara karşı tutumu nasıl? İslam dünyasındaki sorunlar bağlamında Türkiye’nin dönem başkanlığının etkisi ne olabilir?

Statü Sorunu İkileminde Hazar’da Enerji Denklemi

Analizde, Hazar Bölgesi’nin sahip olduğu enerji görünümü ve Hazar’ın statü meselesine yönelik çözüm önerileri ile bölge ülkelerinin bu öneriler karşısında aldıkları pozisyonlar irdeleniyor.

Milletvekili Dokunulmazlığını Yeniden Tartışmak: Zorunluluk mu, Ayrıcalık mı?

1982 Anayasası’nda dokunulmazlıklar nasıl düzenlenmiştir? AK Parti’nin dokunulmazlık önerisinin gerekçeleri nelerdir? Karşılaştırmalı örnekler açısından anayasal düzenlemelerdeki sorunlar nelerdir, neler yapılmalı?

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi

Analizde, Türkiye Suriyeli çocuklara yönelik politika belgeleri ele alınmış, Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin yaşanan sorunlar ortaya koyulmuş ve bu sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur.

PKK’nın Kuzey Suriye Örgütlenmesi: PYD-YPG

Rapor, PYD’nin anlaşılması ve analiz edilmesi noktasında önemli bir boşluğu dolduran, bu alandaki öncü Türkçe çalışmalardan biridir.

 

Videolar

Laiklik Daha Özgürlükçü Bir Formülle Anayasada Yer Almalı

28 Nisan 2016 Perşembe | Video | Burhanettin Duran

Yeni Analiz ve Raporlar

 
SETA
;