Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri

Sempozyumda Amerika, Rusya, Çin, Almanya, NATO, AB, Suudi Arabistan, İran ve İsrail gibi küresel ve bölgesel aktörlerin Suriye’ye yönelik dış politika ve güvenlik stratejileri tartışılacak.

Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Işığında Yeni Anayasa

Uzlaşma Komisyonu’nun önceki döneme ilişkin tecrübesi ve birikimi ile yeni anayasanın geleceği konusundaki imkânlar ve zorluklar SETA Ankara’da tartışıldı.

Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları

Panelde, SETA Medya ve İletişim Araştırmaları Direktörlüğü tarafından hazırlanan “Türkiye'de Başkanlık Sistemi Tartışmaları” raporu çerçevesinde başkanlık sistemi tartışıldı.

7 Haziran ve 1 Kasım Seçimlerinde Siyasal İletişim

Analiz, her iki seçimde de Meclis’e giren dört partinin izlediği siyasal iletişim yöntemini, iletişim stratejilerini ve kitle iletişim araçlarını nasıl kullandığını inceliyor.

Devrimden Darbeye Mısır’da İnsan Hakları

Bu rapor, Mısır’da 2011 yılından itibaren yaşanan ihlalleri “insan hakları” perspektifinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Mısır'da Geleceğini Arayan Karşı-Devrim

Bu çalışma Mısır’daki karşı-devrim sürecinde dış aktörlerin rollerini ele aldıktan sonra Sisi rejiminin geleceğini mercek altına almaktadır.

İran-Suudi Arabistan Rekabetinin Bölgesel Yansımaları

Neredeyse bütün Ortadoğu ülkelerinin Tahran ile Riyad arasındaki güç savaşının cephesine dönüştüğü bir dönemde, bu çalışmada iki ülke arasındaki mücadelenin farklı boyutları ve bölgesel yansımaları ele alınacaktır.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Bu analizde Uzlaşma Komisyonu ve Komisyonca kabul edilen 59 maddenin 1 Kasım seçimi sonrasında gündeme gelen yeni anayasa çalışmalarına katkısı değerlendirilecektir.

Türkiye’de Başkanlık Sistemi Tartışmaları

Rapor, 2010-2015 yılları arasında cereyan eden başkanlık sistemi tartışmalarında köşe yazarlarının başkanlık konusunu hangi argümanlar ve pozisyonlar üzerinden tartıştığını konu edinmektedir.

 

Videolar

Cenevre-3 Neden Çöktü

07 Şubat 2016 Pazar | Video | Talha Köse

Yeni Analiz ve Raporlar

 
SETA
;