Avusturya’nın Türkofobik Politikaları

Avusturya’da yükselen aşırı sağcı söylemin Türkiye-Avusturya ilişkilerine etkisi nasıldır? Avusturya’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri ikili ilişkileri nasıl etkilemiştir? 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye-Avusturya ilişkilerine yansıması nasıl olmuştur?

Hâkim Yardımcılığı Kurumu ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Raporda ilk derece yargısında hâkimlik mesleğine giriş yaşı ve hâkim yardımcılığı kurumu inceleniyor.

Demokrasi Nöbetleri: Toplumsal Algıda 15 Temmuz Darbe Girişimi

Kitap, Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Trabzon, Adana, Van, Sakarya ve Eskişehir illerinde demokrasi nöbetlerine katılan 176 kişiyle gerçekleştirilen saha araştırmasının bulgularını içeriyor.

Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Suriye Stratejileri

Bu kitapta Suriye’deki güçlerin hedefleri ve kullandıkları araçlar uzman akademisyenlerce tartışılmaktadır.

Türkiye-ABD Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması ve FETÖ Liderinin İadesi

Türkiye ve ABD arasındaki Suçluların Geri Verilmesi Anlaşması neleri öngörüyor? Türkiye’nin Fetullah Gülen’i iade istemi hangi gerekçelere dayanıyor? Anlaşmanın öngördüğü hükümler karşısında siyasi suç savunması ne kadar gerçekçi?

Amerikan Başkanlık Seçimlerine Doğru - 2: Aday Profilleri

Bu analizde, Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde başkan ve başkan yardımcısı adaylarının profilleri ele alınıyor.

15 Temmuz Darbe Girişimi ve Dış Politikadaki Yansımaları

SETA Avrupa Araştırmaları Masası ve British Institute of Turkish Affairs (BITAF) ortaklığında düzenlenecek olan “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Dış Politikadaki Yansımaları” başlıklı panel, 15 Temmuz Darbe Girişimi ve sonrasını masaya yatırıyor.

Musul Operasyonu: Türkiye’nin Öncelikleri, Sorunlar ve Kalıcı Çözüm Yolları

Musul’un DEAŞ’ın örgütsel dönüşümündeki önemi nedir? Türkiye’nin Musul’daki öncelikleri nelerdir? Musul operasyonuna dair fikir ayrılıkları neden kaynaklanmaktadır? Irak iç siyaseti Musul operasyonu tartışmalarını nasıl etkilemektedir?

ABD’nin Yeni “Marifet”i: Suudi Arabistan’ı Hedefe Koyan 11 Eylül Yasası

28 Eylül’de kabul edilen Terör Destekçilerine Karşı Adalet Yasası’nı nasıl anlamak gerekir? ABD’de çıkarılan bu yeni yasa uluslararası hukuk açısından nasıl değerlendirilmelidir? Bu yasaya ilişkin ne tür çarpıklıklar dikkat çekmektedir?

Amerikan Başkanlık Seçimlerine Doğru-1: Seçim Süreci ve Ön Seçimler

Bu ve bundan sonra yayınlanacak üç analiz, ABD’de yapılan kritik seçim süreci, adayların profilleri, seçimlerde öne çıkan konular ve seçimlerden sonra kazanan adayın öncelikleri hususlarına değinecek.

Türkiye’de Mizah Dergileri: Kültürel Hegemonya ve Muhalefet

Raporda, mizah dergilerindeki muhalif dilin günümüz Türkiye’sinde ilkeli ve kolektif olup olmadığı konusu ele alınmıştır.

Clinton-Trump Tartışmasında Ulusal Güvenlik Meselesi

Başkan adaylarının uluslararası işbirliği ve güvenliğe yaklaşımı nasıldır? Başkan adaylarının siber güvenlik ve DEAŞ’la mücadele konularında pozisyonları nelerdir? Başkan adaylarının nükleer güvenlik ile ilgili pozisyonları nelerdir?

Almanya’nın Mülteci Politikası Nasıl Şekilleniyor?

Alman toplumunda gözlemlenen genel mülteci karşıtlığını besleyen kurumsal ırkçılığın boyutları nedir? Almanya’da mülteci karşıtlığında aşırı sağcı çevreler yalnız mı? Alman yetkililer ülkedeki mültecilere yönelik şiddeti neden önleyemiyor?

Dünyada Başkanlık Sistemi Uygulamaları [2. Baskı]

Raporda, başkanlık sisteminin parlamenter sistemden ayrılan yönleri, devlet yönetiminde farklılaşan ve ortaklaşan noktaları, seçilmiş bazı ülke örnekleri üzerinden ele alınmıştır.

Moody’s’in Ekonomik Rasyonaliteden Uzak Not Kararı

Not indirim kararının ekonomiye ilk yansımaları nasıl oldu? Moody’s’in not indirim kararının ekonomik temelleri neden zayıf? Türkiye’nin bu aşamadan sonra notu geri kazanmak için atması gereken adımlar nelerdir?

Suriye Krizi Bağlamında Hizbullah’ın Medya Stratejisi

Analizde, Hizbullah’ın bir yandan silahlı gücüyle Suriye’deki çatışmalara müdahil olurken diğer yandan medya araçları vasıtasıyla kamuoyunu nasıl inşa etmeye çalıştığı ortaya konulacak.

Başkanlık Sistemlerinde Yerel Yönetimler

Raporun amacı, başkanlık sistemlerinde yerel yönetimlerin nasıl düzenlendiğini seçilen ülke örnekleri üzerinden inceleyerek karşılaştırmalı bir yöntemle ortaya koymaktır.

Alman Vatandaşlık Rejimi ve Almanya’da Yabancı Hakları

Bu çalışma Almanya’daki göçmen ve yabancıların vatandaşlık hakları ile Almanya’nın bu gruplara karşı politikalarını, genelde Avrupa ve özelde Almanya’daki siyasal ve toplumsal değişimleri de göz önüne alarak incelemektedir.

Türkiye’deki Suriyelilerin Eğitiminde Yol Haritası

Suriyelilerin eğitimi noktasında özel bir hassasiyete sahip olan SETA bu çalışmasında, hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin kaderinde kayıp nesillerin oluşmaması için izlenmesi gereken yol haritasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin Savunma Reformu

Bu analizle, TSK’nın değişim ve dönüşüm sürecindeki düşünsel faaliyetlere, planlama ve tedarik perspektifinden katkı sunulması amaçlanmıştır.

Başkanlık Sistemlerinde Denge ve Denetleme

Raporda, denge ve denetleme araçlarının başkanlık sistemlerinde nasıl şekillendiği ülke örnekleri bağlamında değerlendirilmektedir.

TSK’nın Reformu: Sivil-Asker İlişkilerinin Dönüşümü İçin Bir Yol Haritası

Bu analizin amacı; milletin çıkarlarını korumak maksadıyla millet tarafından silahlandırılan silahlı gücün, gözetim ve denetimine yönelik ihdas edilmesi gereken mekanizmaların oluşturulması aşamasında atılması gereken adımlara ışık tutmaktır.

Öne Çıkanlar

 

Videolar

MHP'nin Başkanlık Sistemindeki Tutumu

26 Ekim 2016 Çarşamba | Video | Burhanettin Duran

Yeni Analiz ve Raporlar

 
SETA
;